Recreatie en cultuurhistorie - Stichting Monument en Landschap

De Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen streeft sinds 1975 naar behoud en versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en karakteristieke waarden in het gebied van de gemeente Ubbergen (en omgeving).
De Stichting volgt vanuit dat perspectief het beleid van de overheid kritisch.
Ook heeft zij een informatieve taak.
Er worden informatieavonden, open monumentendagen en excursies georganiseerd.
Zij geeft boeken, brochures en een nieuwsbrief uit en kent om de twee jaar onderscheidingen toe aan eigenaren die op zorgvuldige wijze met monument en landschap zijn omgegaan.
Sinds haar oprichting werkt de Stichting samen met andere organisaties om haar doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken.
Zij is dan ook graag betrokken bij de landschapscommunity Groesbeek – Ooijpolder – Duffelt.

 

Een initiatief van:Mede mogelijk gemaakt door:


Wo 19 juni 2019
© Landschap van Iedereen