Over de Landschapscommunity

De landschapscommunity is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van landbouw, landschap, natuur, educatie, recreatie en cultuurhistorie in het gebied Groesbeek, Ooijpolder en Duffelt (stuwwal en rivierdal).
Ons gezamenlijke doel is het in stand houden en ontwikkelen van een aantrekkelijk gebied met een duurzame en gezonde landbouw, een gevarieerd landschap, rijke natuur, een gevarieerd recreatieaanbod en beleefbare cultuurhistorie. We streven naar bewustwording bij bewoners en bezoekers van deze kwaliteiten van onze streek. We versterken de contacten tussen de aangesloten organisaties en informeren elkaar over de wensen, plannen en activiteiten van de eigen organisatie. We vieren met elkaar successen en bespreken de knelpunten. We bevorderen de onderlinge samenwerking en onderzoeken de mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten en projecten.

foto-achtergronden-2

Het concept van de landschapscommunity is op 10 september 2011 gelanceerd tijdens het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Ploegdriever. Lees ook de nieuwsbrief> Vertegenwoordigers van een groot aantal lokale organisaties informeerden elkaar over de eigen activiteiten en bespraken mogelijkheden en knelpunten op het grensvlak van natuur, landschap, landbouw en recreatie. Er was groot enthousiasme over de organisatorische kracht in de streek, maar ook bezorgdheid over de veelheid van initiatieven, het langs elkaar heen werken en de onduidelijke uitstraling naar bewoners en bezoekers. Op een vervolgbijeenkomst op 8 mei 2012 in Huize Wylerberg werd door velen de wens uitgesproken om intensiever samen te werken in een Landschapscommunity en om een begin te maken met gezamenlijke gebiedspromotie.

 

Op 9 oktober 2012 is de Landschapscommunity officieel van start gegaan met de ondertekening door de deelnemende organisaties van de intentieverklaring ‘Verklaring van de Wylerberg’, waarin het doel van het samenwerkingsverband is verwoord. Lees meer in de nieuwsbrief>. Het hart van de community is een werkgroep bestaande uit onafhankelijke leden van aangesloten organisaties en andere betrokkenen. De werkgroep organiseert jaarlijks ten minste twee contactbijeenkomsten, waarop de aangesloten organisaties en andere betrokkenen elkaar informeren over ontwikkelingen in het gebied, de eigen activiteiten, men ideeën uitwisselt, onderwerpen voor samenwerking verkent en externe sprekers aan het woord laat. De website www.landschapvaniedereen.nl is het informatieportaal voor bezoekers en bewoners van de streek. De activiteiten van de werkgroep worden bekostigd uit bijdragen van de aangesloten organisaties.


eu
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


Een initiatief van:Mede mogelijk gemaakt door:


Wo 19 juni 2019
© Landschap van Iedereen