Actualisering LOP

Verslag bijeenkomst Actualisering LOP (Landschapsontwikkelingsplan)


Datum:     24-4-2014,
Locatie:     Hotel Spijker, Beek
Verslag:     Ina Horlings, Henri Goverde, Sjors Willems, Maarten Merkus, Ineke Wesseling en Henk van Ziel en Tiny Wigman


Mede namens de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn nodigde Via Natura alle organisaties van de landschapscommunity uit input te leveren voor de ambitie, projecten en samenwerking in de uitvoering voor een vernieuwd LOP 2015 – 2025.


Er ligt een uitdaging voor alle leden van de community om een krachtige ambitie neer te zetten en vooral die ambitie te vertalen naar uitvoerbare initiatieven. Vertrekpunt is: slim samenwerken en lokale deskundigheid inzetten om ons landschap als eenheid te presenteren en nog meer de samenhang te versterken.


Er waren maar liefst 35 mensen aanwezig tijdens deze avond, met name organisaties die aangesloten zijn bij de landschapscommunity. Henri Goverde, voorzitter van Via Natura, heette iedereen welkom. Ineke Wesseling van de gemeente Groesbeek gaf aan dat de bedoeling is om de nieuwe gemeente van start te laten gaan met een geheel opgefrist en geactualiseerd landschapsontwikkelingsplan.


Tiny Wigman van Via Natura beschreef hoe samen met de gemeenten en actieve organisaties alweer 10 jaar gewerkt is aan de uitvoering van projecten uit het LOP. En de resultaten zijn tastbaar en zichtbaar. Er zijn ruim 50 projecten uitgevoerd, nieuwe boerenlandpaden opengesteld, ecologische verbindingen gerealiseerd en cultuurhistorie (zoals het Romeinse aquaduct) is zichtbaar gemaakt. Van 2005-2008 is de verkenning groen-blauwe diensten van de provincie Gelderland uitgevoerd, opgevolgd door het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling dat loopt tot eind 2014. In dat kader wordt in ‘vensters’ in de Ooij en Groesbeek 5% van het landschap dooraderd met nieuwe landschapselementen, zijn bedrijfslandschapsplannen opgesteld, de financiering is geborgd en er zijn langjarige contracten met agrariërs afgesloten. Via Natura fungeert daarbij als loket voor het afsluiten van contracten voor 30 jaar beheer door agrariërs, toetst de plannen en monitort de natuurontwikkeling. Succesfactoren in dit gebied, dat vaak als voorbeeld door partijen elders in Nederland wordt genoemd, zijn ondermeer de integrale aanpak, de samenwerking tussen diverse publieke en private partijen, het werken met voorbeeldprojecten, kennis delen en het inspelen op kansen bijvoorbeeld voor financiering.

Lees hier het verslag van de opmerkingen en voorstellen die op de avond zijn verzameld.


Een initiatief van:Mede mogelijk gemaakt door:


Wo 19 juni 2019
© Landschap van Iedereen